GusztavToth

Adatvédelmi szabályzat
Utolsó frissítés: 19-Mar-2024
Hatályos dátum: 19-Mar-2024

Ez az adatvédelmi szabályzat a

az Ön weboldalunk ( https://gusztavtoth.com ) használata során gyűjtött adatainak gyűjtésére, felhasználására és közzétételére vonatkozóan. (a “Szolgáltatás”). A Szolgáltatáshoz való hozzáféréssel vagy annak használatával Ön hozzájárul az Ön adatainak a jelen Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelő gyűjtéséhez, felhasználásához és közzétételéhez. Ha nem járul hozzá, kérjük, ne lépjen be a Szolgáltatásba és ne használja azt.

A jelen Adatvédelmi szabályzatot bármikor, az Ön előzetes értesítése nélkül módosíthatjuk, és a módosított Adatvédelmi szabályzatot közzétesszük a Szolgáltatásban. A módosított Szabályzat a módosított Szabályzatnak a Szolgáltatásban való közzétételétől számított 180 nap elteltével lép hatályba, és a Szolgáltatáshoz való további hozzáférése vagy használata ezen időpontot követően a módosított Adatvédelmi Szabályzat elfogadásának minősül. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt az oldalt.

  1. Az általunk gyűjtött információk:

A következő személyes adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel

   • Név
   • E-mail
  1. Hogyan használjuk fel az Ön adatait:

Az Önről gyűjtött információkat a következő célokra használjuk fel:

   • Websitevédelem

Ha az Ön adatait bármilyen más célra kívánjuk felhasználni, akkor ehhez hozzájárulását kérjük, és csak az Ön hozzájárulását követően használjuk fel az Ön adatait, és akkor is csak arra a célra (célokra), amely(ek)hez a hozzájárulást megadta, kivéve, ha törvény másképp írja elő.

  1. Hogyan osztjuk meg az Ön adatait:

Személyes adatait nem adjuk át harmadik félnek az Ön hozzájárulása nélkül, kivéve az alábbiakban ismertetett korlátozott körülmények között:

  1. Analitika

Az ilyen harmadik felektől megköveteljük, hogy az általunk átadott személyes adatokat csak arra a célra használják fel, amelyre azokat átadtuk, és ne őrizzék meg azokat az említett cél eléréséhez szükségesnél hosszabb ideig.

Az Ön személyes adatait a következők miatt is nyilvánosságra hozhatjuk: (1) a vonatkozó törvényeknek, rendeleteknek, bírósági végzéseknek vagy más jogi eljárásoknak való megfelelés érdekében; (2) a velünk kötött megállapodásainak, beleértve a jelen Adatvédelmi szabályzatot is; vagy (3) olyan állítások megválaszolása érdekében, amelyek szerint a Szolgáltatás Ön általi használata harmadik fél jogait sérti. Ha a Szolgáltatás vagy vállalatunk összeolvad vagy felvásárol egy másik vállalat, az Ön adatai az egyik olyan eszköz lesz, amely átkerül az új tulajdonoshoz.

  1. Az Ön adatainak megőrzése:

Az Ön személyes adatait 90 naptól 2 évig őrizzük meg, miután a felhasználók megszüntették fiókjukat, illetve addig, amíg szükségünk van rájuk a jelen Adatvédelmi szabályzatban részletezett gyűjtési célokból. Előfordulhat, hogy bizonyos adatokat hosszabb ideig kell megőriznünk, például a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő nyilvántartás / jelentéstétel céljából, vagy egyéb jogos okokból, például a törvényes jogok érvényesítése, csalás megelőzése stb. miatt. A fennmaradó anonim információkat és az összesített információkat, amelyek egyike sem azonosítja Önt (sem közvetlenül, sem közvetve), korlátlan ideig tárolhatjuk.

  1. Az Ön jogai:

Az alkalmazandó jogtól függően Ön jogosult lehet a személyes adataihoz való hozzáférésre, azok helyesbítésére vagy törlésére, illetve személyes adatainak másolatát megkaphatja, korlátozhatja az adatai aktív feldolgozását, vagy tiltakozhat ellene, kérheti, hogy személyes adatait megosszuk (átadjuk) egy másik szervezetnek, visszavonhatja az adatai feldolgozásához adott hozzájárulását, panaszt nyújthat be egy törvényes hatóságnál, valamint az alkalmazandó jogszabályok szerint releváns egyéb jogokat. E jogok gyakorlásához írjon nekünk a contact@gusztavtoth.com címre. Kérésére az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően fogunk válaszolni.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha nem engedélyezi számunkra a szükséges személyes adatok gyűjtését vagy feldolgozását, vagy visszavonja a szükséges célokra történő feldolgozáshoz adott hozzájárulását, előfordulhat, hogy nem férhet hozzá azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyekhez az Ön adatait kértük, vagy nem használhatja azokat.

  1. Sütik stb.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan használjuk ezeket, és milyen választási lehetőségei vannak ezekkel a nyomkövető technológiákkal kapcsolatban, kérjük, olvassa el a Cookie-szabályzatunkat.

  1. Biztonság:

Az Ön adatainak biztonsága fontos számunkra, és ésszerű biztonsági intézkedéseket alkalmazunk annak érdekében, hogy megakadályozzuk az ellenőrzésünk alatt álló adatok elvesztését, visszaélését vagy jogosulatlan megváltoztatását. A velejáró kockázatok miatt azonban nem tudjuk garantálni az abszolút biztonságot, és következésképpen nem tudjuk biztosítani vagy garantálni a nekünk továbbított információk biztonságát, és Ön ezt saját felelősségére teszi.

 1. Panaszkezelési / adatvédelmi tisztviselő:

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van a nálunk rendelkezésre álló adatainak kezelésével kapcsolatban, akkor a Tóth Gusztáv, Peteri ut 21/a, Tóth Gusztáv, Peteri ut 21/a, e-mail: contact@gusztavtoth.com. Aggályait az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően fogjuk kezelni.

Ajánlatkérés

Melyik szolgáltatásom iránt érdeklődsz?